Rotterdam Ahoy
11 - 12 september 2024

A@W Newsletter

Nieuwe opleiding ‘Built Environment’ (Howest) geeft leefomgeving van morgen vorm

8 juni 2023

Stellen dat de wereld aan een steeds hoger tempo verandert, is een open deur intrappen. Ons leven wordt dag na dag complexer en dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de bouwwereld. Dit betekent onder meer dat er nagedacht moet worden over het uitbreiden van de standaard waaier aan opleidingen die aangeboden worden.

 

door Jan Hoffman

 

Wij gingen op zoek naar wat zo’n nieuwe opleiding mogelijk kan inhouden en kwamen uit bij Howest Kortrijk, dat dit jaar in september de Bachelor ‘Built Environment’ lanceert in het gebouw ‘The Penta’ op de campus in Kortrijk. Volgens de prospectus is het de bedoeling van deze opleiding om tijdens een drie jaar durend traject studenten op te leiden met een helikopterzicht op wat er nodig is in de bouwsector. Het gaat volgens Howest om generalisten die de rol van verbinder en regisseur kunnen vervullen en die zich bewust zijn van de maatschappelijke uitdagingen zoals circulariteit en de energie- en watertransitie.

 


Nikolaas Boucquey, opleidingsmanager Design, Technology and Art, is de drijvende kracht achter de nieuwe opleiding

 

Meebouwen aan circulaire maatschappij


Het klinkt als een behoorlijke mondvol, die om nadere toelichting vraagt. Voor tekst en uitleg kloppen we aan bij de grote bezieler van de nieuwe Bacheloropleiding, Nikolaas Boucquey. Boucquey is de opleidingsmanager van Design, Technology and Art, die een viertal jaren geleden aan de slag ging bij Howest. Dit na 17 jaar eerder opgedane ervaring in de bouwsector, onder meer als ontwerper en business unit manager.

 

“Wanneer je nagaat wat aan belang wint, dan kom je uit bij de balans tussen mens, ecologie en economie in de eigen leefwereld, of het nu gaat om een wijk, een dorp of een stad. We evolueren in de richting van een circulaire maatschappij die een leefbare toekomst moet hebben, met een focus op de lange termijn. Vanuit die optiek begonnen we 2,5 jaar geleden met het uitwerken van een programma, waarbij we ons lieten inspireren door een opleiding die bestond in Nederland. Inmiddels staat ons programma op punt en zijn de inschrijvingen geopend voor jongeren die hun middelbare studies hebben afgerond”, legt Nikolaas Boucquey uit.

 


De docenten die vanaf september hun schouders zetten onder de praktische uitvoering van Built Environment

 

De titel van de opleiding verklapt al veel. Met Built Environment doelt men duidelijk op een omgeving die door de mens is gebouwd.

 

“Onze gebouwde omgeving gaat over ruimtes waarin we leven, wonen, werken en ontspannen. Ze omvat niet enkel gebouwen, maar ook groene ruimtes tot volledige dorpen, buurten en steden, en het is de plaats waarin de samenleving zich afspeelt”, pikt de heer Boucquey meteen in. “Het gaat erom die leefomgeving anders en toekomstgerichter in te richten. Daarbij worden de uitdagingen van vandaag en morgen, zoals circulariteit, energietransitie, bouwshift of klimaatadaptatie, aangepakt met het oog op een duurzame toekomst. In onze bacheloropleiding willen we de weg wijzen hoe je mee kunt bouwen aan een circulaire maatschappij, waarin de mens, ecologie, technologie en economie aan elkaar gematcht worden.”

 

Het belang van social skills


Zoals hoger al aangegeven, mikt de opleiding ‘Built Environment’ op het op de markt zetten van wat je ‘generalisten’ kunt noemen. Dit impliceert meteen dat er tevens een belangrijk sociaal luik ingebouwd wordt, eentje waarin de ideale student ook zijn of haar social skills maximaal aanscherpt.

 


De opleiding vindt plaats in het gebouw ‘The Penta’ op de campus in Kortrijk

 

“We leiden mensen op die verbinders, bruggenbouwers en communicators worden. Zij moeten altijd het overzicht houden en de verschillende actoren binnen ontwikkelings- en reconversieprojecten maximaal met elkaar laten communiceren en samenwerken. Experts in de diverse vakgebieden van de stakeholders worden onze studenten zelf niet, maar ze moeten wel begrijpen hoe die experts - architecten, landschapsarchitecten, ingenieurs, projectontwikkelaars of ruimtelijke planners – tot hun beslissingen komen tijdens het hele bouwproces met nutsbedrijven, overheden, opdrachtgevers en buurten. Ze moeten dus circulaire stadsbouwers worden die als het ware de lijm vormen tussen al deze specialisten, om zo samen te bouwen aan de duurzame verandering van de ‘gebouwde omgeving’ van morgen.”

 

Doe-opleiding


Wanneer we het programma bekijken, valt op hoezeer ‘Built Environment’ ook een doe-opleiding is, waarbij er elke week om en bij de 22 uur les wordt gegeven. Het begint in het eerste jaar behoorlijk breed, maar zelfs van bij het begin ligt er een heel sterke focus op teamwerk.

 

“De lessen worden gegeven door docenten die in het werkveld staan en die niet enkel een theoretische basis aanreiken, maar de studenten ook begeleiden bij de vertaling naar de praktijk. Elke semester wordt er in onze ateliers gewerkt aan échte projectopdrachten. Daarnaast zijn er stages en excursies in binnen- en buitenland.”

 


De cursisten worden opgeleid tot circulaire stadsbouwers die de lijm vormen tussen heel veel gespecialiseerde bouwpartners

 

“Centraal bij de opleiding staat de leuze ‘Think global, act local’. We willen dat onze mensen zich bewust zijn van het feit dat de actuele uitdagingen voor een Built Environment overal ter wereld even dringend en gelijkaardig zijn. Daarom wordt er gestudeerd en ontworpen met een openheid voor andere culturen en worden er internationale cases en voorbeelden aangereikt. Tegelijkertijd geven we de boodschap mee dat ingrepen in de Built Environment altijd lokaal gedragen en verankerd moeten zijn, zodat ze positief bijdragen aan de gemeenschap.”

 

Breed inzetbare professionals


Wat iedereen uiteindelijk nog graag zal willen weten, is wat de vermoedelijke jobkansen zijn na het afstuderen. Volgens onze gesprekspartner zijn de mogelijkheden enorm, omdat het gaat om mensen die opgeleid zijn tot breed inzetbare professionals in de Built Environment.

 

“Er zijn tal van mogelijkheden, zowel in de publieke als de private sector”, geeft Nikolaas Boucquey mee. “Zo kan men zowel in bedrijven als bij de overheid aan de slag. Denk, bijvoorbeeld, aan studiebureaus, grote bouwbedrijven, projectontwikkelaars, nutsmaatschappijen,… Niets houdt je trouwens tegen om na deze opleiding extra carrièrepaden te volgen, zoals architect, stedenbouwkundige, projectmanager, duurzaamheidsadviseur, enzovoort. Onze opleiding legt immers een stevige basis voor verdere specialisaties en studies.”

 

Meer informatie: https://www.howest.be/nl/opleidingen/bachelor/built-environment

 

Op de campus van Kortrijk zijn er infodagen gepland op 1 juli, 26 augustus en 8 september. Er worden ook Summer Bootcamps georganiseerd, meer info hierover vind je op de website.

 

Alle foto's © Howest

Nieuwe opleiding ‘Built Environment’ (Howest) geeft leefomgeving van morgen vorm
Terug naar overzicht

A@W Newsletter

Blijf op de hoogte door u op onze maandelijkse newsletter te abonneren!

>> Abonneren

Geïnteresseerd in visibiliteit in onze newsletter?

>> Klik hier!

Design & Plan

Mediapartner

Profiles of Architects

Media

 

Met de ondersteuning van