Rotterdam Ahoy
11 - 12 september 2024

Randmanifestaties en seminars

Datum:
woensdag 11 september 2024

Uur:
11:30 - 12:30

Naar een natuurinclusieve stedelijke omgeving

Marjan Ketner - Copijn Landschapsarchitecten

De gevelbeplanting van Sawa, de tropische binnentuin van Hotel Jakarta en het herstel van de formele tuinen rond het Rijksmuseum hebben gemeenschappelijk dat ze zijn ontworpen door Copijn Landschapsarchitecten. Hoe maken we klimaatadaptieve plekken en betekenisvolle stadsnatuur waarin flora, fauna en mensen zich prettig voelen?

Copijn Landschapsarchitecten is gelieerd aan Copijn Boomspecialisten en Copijn Groenaanleg en Beheer. In haar lezing laat Ketner zien hoe door de integratie van groen en water niet alleen ecologische waarde wordt toegevoegd, maar ook de systeemwerking van de stedelijke omgeving duurzaam versterkt wordt.

Met hun ontwerp voor een natuurinclusieve en biobased leefomgeving wonnen Orga Architect, De Urbanisten en Copijn anderhalf jaar geleden de door de Rijksbouwmeester georganiseerde prijsvraag ‘Een Nieuw Bouwcultuur’ in Oirschot.

Foto: © Copijn

copijn.nl

Terug naar overzicht

Design & Plan

Mediapartner

Profiles of Architects

Media

 

Met de ondersteuning van