Rotterdam Ahoy
11 - 12 september 2024

Randmanifestaties en seminars 2022

ART by ALFREDO LONGO

Op een geheel natuurlijke wijze wordt het werk van Alfredo Longo verrijkt met een sterke maatschappelijke dimensie, zonder daarbij te zwichten voor de verleiding van het makkelijke activisme. Blikjes duiken eerst op in zijn creatieve universum als een reeks kleurrijke vonken die over het stedelijke landschap uitgestrooid zijn. Dit kleine object, een van de essentiële symbolen van onze consumptiemaatschappij, vormt momenteel het atoom van elk werk van Alfredo Longo. Het is belangrijk om op te merken dat het voor hem in de eerste plaats een chromatisch element is, een 'touch' van fantasie binnen de omringende grijsheid. Het oog van de kunstenaar, getraind om de esthetische kans in elk kleinste detail van het dagelijks leven te grijpen, eigent zich dus het blikje toe, om het tot het centrale element van zijn creatie te maken. Het is een element dat hij sorteert, snijdt, samendrukt, vervormt, integreert, assembleert en transformeert. Maar daarbij bewaart hij wel de identiteit van het object, dat hij nooit helemaal laat wegsmelten in de massa van het werk.

Deze kleine metalen container, die in 2035 honderd jaar oud zal zijn, behoort al lang tot onze 'klassiekers' van de consumptie. Het blikje wordt allereerst gekenmerkt door een bijna onbeperkt recyclagepotentieel, en vervolgens door een chromatisch register dat gemakkelijk het palet van een kunstenaar kan bevredigen. Ten slotte getuigt zijn status als reclamemedium bij uitstek, dat de meest waanzinnige marketingstrategieën weerspiegelt, van de alomtegenwoordigheid van wereldwijde merken. Kortom, het blikje is de weerspiegeling van een samenleving en een manier van leven. Alleen al in ons land worden jaarlijks meer dan één miljard blikjes gebruikt...

Het zijn allemaal aspecten waar Alfredro Longo gebruik van maakt om de impact van het blikje op de samenleving en het publiek te transmuteren. De consument wordt zo een leverancier van de grondstof voor toekomstige kunstwerken, en dit terwijl hij een ecologische daad stelt. De kunstenaar zorgt ervoor dat deze grondstof een tweede leven krijgt, met behoud van een min of meer belangrijk deel van zijn commerciële identiteit, in het bijzonder de consumptiegeest die erin leeft of de verwijzing naar de kleuren en logo's die nu deel uitmaken van onze collectieve verbeelding.

De carrière van Alfredo Longo strekt zich uit over verschillende decennia. Hoewel de thema's en technieken evolueren, wordt dit parcours gekenmerkt door een voortdurend streven om werken voort te brengen die zich laten gelden als trouwe getuigen van zijn visie op de wereld, en van zijn zorgen en ambities. Niet enkel als kunstenaar, maar ook als mens. Deze menselijke dimensie blijkt onlosmakelijk verbonden met de aanpak van Alfredo Longo: het voedt zijn inspiratie, leidt zijn hand, modelleert zijn techniek en gaat in dialoog met de toeschouwer, die het als een vertrouwde taal waarneemt.

www.alfredolongo.com 

 

Terug naar overzicht

architect
meets
innovations

Andere landen

Klik hier

Design & Plan

Mediapartner

Profiles of Architects

Media

 

Met de ondersteuning van